Vaativat asiantuntijapalvelut ammattitaidolla

Enmacin asiantuntijapalveluihin kuuluvat vaativat rakenne- ja virtausanalyysit, simuloinnit sekä vaativa ongelmanratkaisu – laadukkaasti, tarkasti ja täsmällisesti. Ammattitaidolla tehtyjen teknisten analyysien ja simulointien avulla pystymme tehostamaan asiakkaidemme prosesseja, tuottamaan kustannussäästöjä sekä varmistamaan kohteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

Lujaa laskentaosaamista

Lujuuslaskenta varmistaa tuotteen turvallisuuden ja toiminnallisuuden sekä optimoi valmistuskustannukset. Tyypillisiä laskentakohteita ovat erilaiset liikkuvat koneet ja koneenosat, painelaitteet, kantavat rakenteet sekä komposiitti- ja muovirakenteet. Enmac tekee luotettavasti ja nopeasti tarkat staattiset ja dynaamiset rakenne-, stabiliteetti- ja lämmönsiirtoanalyysit.

Ammattitaitomme painelaitteiden ja putkistojen mitoituslaskelmien tekemiseen pohjautuu asiantuntijoidemme monipuoliseen kokemukseen erilaisista painelaitteista. Vaativat FEM-tarkastelut ja kaavojen mukaiset mitoituslaskelmat tehdään aina voimassaolevien standardien mukaan.

Lämmönvaihtimille tarjoamme mekaanisen mitoituksen lisäksi myös lämpötekniset mitoitukset.

Virtaussimuloinnista vahvuutta tuotekehitykseen

Virtauslaskennan avulla – virtauksia simuloimalla – tuotteen tai prosessin toimivuus voidaan arvioida ja optimoida jo suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa. Simulointi on nopeaa ja edullista sekä huomattavasti täsmällisempää kuin koetoiminnalla saatavat testaustulokset.

Simuloinnin avulla virtauskentästä saadaan yksityiskohtaisempi kuva kuin perinteisin keinoin mittaamalla. Virtauslaskennalla voidaan tutkia muun muassa tuotteen toimivuus nesteiden, kaasujen ja kemiallisten reaktioiden suhteen. Virtauslaskennalla pystytään ennakoimaan koneen tai prosessin toimintaan vaikuttavien virtausten jakautumista, virtausnopeuksia, painehäviöitä sekä lämmönsiirtoa. Samoin voidaan varautua vaativien ilmiöiden hallintaan, kuten tuulen ja aaltojen rakenteeseen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Kustannustehokasta turvallisuutta

Virtausten täsmällinen tunteminen tekee valmistettavasta tuotteesta turvallisen ja kestävän sekä materiaalioptimoinnin kautta myös kustannustehokkaan. Palvelemme asiakkaitamme vaativissa ongelmanratkaisua kaipaavissa haasteissa rohkeudella, luovasti ja ennakkoluulottomasti, löytäen haasteeseen asiakaskohtaisen optimaalisen ratkaisun.

Tutustu tuotteisiimme

Nostoapuvälineet ja turvarakenteet räätälöityinä avaimet käteen ‑ratkaisuina.

Lujaa laskentaosaamista

Katso miten Enmacin asiantuntemus on valjastettu asiakkaidemme käyttöön.

Enmac – The Magic in Engineering

Vastuunkantava ja sitoutunut kumppani vaativaan mekaniikkaan.

Laadukasta ja toimivaa palvelua

Projektit toteutetaan sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä läpi projektin.

Ota yhteyttä