ARTIKKELIT

Insinööritoimisto Enmac

Enmac on insinööritoimisto, joka tarjoaa 35 vuoden kokemuksella räätälöityjä ratkaisuja teknologiateollisuudelle sekä uusien innovaatioiden parissa toimiville yrityksille.Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelussa insinöörit ja eri alojen suunnittelun asiantuntijat laativat toimivan ja kattavan suunnitelman, laskelmat ja ohjeet asiakkaan hankkeen tai tuotekehitysprojektin mekaanisen ongelman ratkaisuun.Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennalla voidaan varmistaa tuotteen turvallisuus ja toiminnallisuus sekä optimoida valmistuskustannukset. Tyypillisiä laskentakohteita ovat erilaiset liikkuvat koneet ja koneenosat, painelaitteet, kantavat rakenteet sekä komposiitti- ja muovirakenteet.CE-dokumentaatio

Voimassa olevan konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti koneet on CE- merkittävä. CE- merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on tehtävä, jos konetta koskeva direktiivi niin vaatii.
Teräsrakennesuunnittelu

Turvallisen teräsrakennesuunnittelun tärkeimpinä elementteinä ovat rakenteen vakauden, lujuuden ja jäykkyyden takaaminen. Laadukkaalla suunnittelulla ja tarkalla lujuuslaskennalla pyrimme Enmacissa pääsemään lopputulokseen, joka kestää teräsrakenteelle suunnitellun käyttöajan ja toiminnan.
 

Kestävää ja kehittyvää kumppanuutta

Enmac on asiantuntijasi tuotekehityksen, teknisen suunnittelun ja vaativien asiantuntijapalveluiden aloilla.

Enmac – The Magic in Engineering

Vastuunkantava ja sitoutunut kumppani vaativaan mekaniikkaan.

Ota yhteyttä