Energiapalvelut

Palvelumme soveltuvat olemassa oleville laitoksille ja uusiin hankkeisiin

Osaamisemme perustuu useisiin eri kokoluokan kotimaisiin ja kansainvälisiin uusiutuvan energian sekä jätteiden hyödyntämisen voimalaitostoimituksiin. Toimimme asiakkaan projekti- ja suunnittelupalvelujen tuottajana vastaten projektin läpiviennistä, aikatauluttamisesta ja tarvittavien suunnittelupalveluiden osaajana.

Projektit toteutamme joustavasti asiakkaan tarpeet huomioiden. Hankkeet voimme toteuttaa EPCM (suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen johtaminen) palveluna. 

Voima- ja lämpölaitosten rekisteröinti ja luvitus

Voima- ja lämpölaitosten suunnittelua, rakentamista ja toiminnan muutoksia varten teemme tarvittavat ympäristöluvat, laitosten rekisteröintiasiakirjat, tarkkailusuunnitelmat sekä muiden laitoksen toimintaan liittyvien asiakirjojen päivitykset.

Projektipalvelut, Owner’s Engineer

Hankkeissa voimme toimia omistajan edunvalvojana (Owner’s Engineer, OE) tai urakoitsijan alaisuudessa asiantuntijana (Contractor’s Engineer). Palvelu sisältää mm. projektin johdon, dokumenttien hallinnan ja muut asiakkaan kanssa sovitut osa-alueet.

Julkisissa hankinnoissa toteutamme asiakkaan puolesta mm. hankinta-asiakirjojen valmistelun, hankintailmoituksen laatimisen, tarjousvaiheen neuvotteluprosessit ja tarjousten vertailun, sekä sopimusasiakirjat ja sopimusneuvottelut.

Toimituskokonaisuuksien ja suunnittelun valvonta

Enmac toimittaa teollisuus- ja energia-alan asiakkaille korkeatasoisia kokonaistoimitusratkaisuja sisältäen toimitusten ja asennusten laadunvarmistuksen sekä valvonnan ja työmaan turvallisuuden.

Laitos-, putkisto-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Enmac suunnittelee ja tarvittaessa toimittaa kaikki hankkeet avaimet käteen periaatteella. Enmacilla on vuosien kokemus eri kokoisista laitos-, putkisto-, sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteista.

Energiakonseptit, hukkaenergian hyödyntäminen

Autamme asiakkaitamme uusien teknologioiden ja energiakonseptien löytämisessä sekä hyödyntämisessä.

Energiakonseptien selvitysten avulla asiakkaamme pystyvät määrittelemään itselleen parhaiten sopivan teknisen toteutuksen ja kustannukset. Palvelumme kattaa uusiutuvan energian konseptit, teollisen ympäristön hukkaenergian hyödyntämisen ja uudet teknologiat kuten hiilidioksidin talteenoton. Kartoitamme tapauskohtaisesti soveltuvat teknologiat ja laadimme kustannusarvion ja kannattavuuslaskelmat.  

Investointipäätöksen jälkeen autamme asiakasta toteuttamaan projektinsa Enmacin projektipalvelujen avulla.

23 helmikuun, 2023 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
14 kesäkuun, 2022 • Ajankohtaista