Elinkaaren ja ympäristön hallinta

Ympäristöteknistä osaamista ja ratkaisuja

Noudatamme kaikessa toiminnassamme elinkaariajattelua, jossa perusperiaatteena on ottaa huomioon ympäristön ja lainsäädännön asettamat vaatimukset, energiatehokkuus, sekä laitosten kustannustehokas käyttö ja kehittäminen.

Riskien hallinnassa otamme aina huomioon ympäristöriskien lisäksi myös toiminnan terveys- ja turvallisuusriskien arvioinnin.

Asiantuntijamme auttavat lämpö- ja voimalaitosten päästöjenhallinnan toteutuksessa ja suunnittelussa. Meillä on vahva erityisosaaminen laivojen savukaasupesureista.

Vaatimustenmukaisuustarkastelu

Asiantuntijamme selvittävät täyttääkö laitoksen toiminta tiukentuvien lakien ja asetusten vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus todetaan laitoksen asiakirjoihin, laitoskierrokseen ja henkilökunnan haastatteluihin perustuen. Tarkastelusta laaditaan raportti, jossa eritellään laitoksen tila sekä huomiota vaativat kohteet. Samalla käydään läpi asiakirjojen päivitystarpeet. Vaatimustenmukaisuustarkastelun yhteydessä ehdotamme toimenpiteitä laitoksen turvallisuuden parantamiseen.

Vaarojen arviointi, räjähdyssuojausasiakirjat, ATEX

Erityisosaamiseemme kuuluu uusien laitoshankkeiden sekä olemassa olevien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten riskien- ja vaaran arvioinnit, kemikaaliselvitykset, turvallisuusasiakirjojen laadinta ja päivitys, sekä ATEX-tilaluokitukset.

Energiakatselmukset

Suurten yritysten lakisääteiset ja kuntien sekä PK-yritysten vapaaehtoiset energiakatselmoinnit hoituvat sertifioitujen asiantuntijoidemme toimesta. Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan energiansäätöpotentiaali sekä sopivat energiatehokkuustoimenpiteet.

Kemikaalien käsittely ja varastointi

Tarjoamme kattavat palvelut kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin. Palveluun kuuluu mm. selvitykset, riskien arviointi, suunnittelu, hankinta ja toteutuksen valvonta. Toteutamme kemikaalivarastojen muutosprojektit kustannustehokkaasti mm. öljynkäsittelyn säiliöalueet, pumppaamot, ja teollisuuskemikaalien käsittelypaikat.

Palosuojaus

Toiminnan turvallisuus on meille ykkösasia. Teollisuuslaitoksilla tulipalo tai kemikaalihöyryjen leviäminen ovat merkittävä turvallisuusriski alueiden asukkaille ja muille toimijoille. Varmistamme riskien hallinnan vaativien kohteiden palosuojaussuunnittelun ja toimitusprojektienhallinnan avulla.

Polttoaineiden jakeluasemat

Polttoaineiden jakeluasemilla ympäristöriskien hallinta on toiminnan kulmakivi. Sertifioidut asiantuntijamme varmistavat laadukkaan ja turvallisen lopputuloksen jakeluasemien ympäristörakentamisen projekteissa sekä uusilla asemilla että vanhoja uudistettaessa.

23 helmikuun, 2023 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
14 kesäkuun, 2022 • Ajankohtaista