Avainsanat : vuotojenhallinta

Vuotojen hallinnan selvitys ja lastauspaikan esisuunnittelu

2 syys 2022

Haaste: Suunnitella laitoslaajennus pohjavesialueella siten, että uusi laitos täyttää viranomaisvaatimukset kemikaalien käsittelyn ja etenkin kemikaalivuotojen hallinnan näkökulmasta. Ratkaisu: Enmac selvitti vuotojen hallinnan toteutusperiaatteet, joilla pohjavesialueen vaatima kaksoispidätys voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti laitoslaajennuksen yhteydessä. Lisäksi Enmac teki esisuunnitteluaineiston kemikaalin lastauspaikasta.

Lue lisää >