Enmac Oy

Energia ja ympäristöpalvelut
Referenssit

Tehtaan hukkalämmön hyödyntämisselvitys

2 syyskuun, 2022 • Energia ja ympäristöpalvelut

Haaste: Selvittää tehdasalueen potentiaalisimmat hukkaenergian lähteet sekä hukkalämmön hyödyntämispotentiaali kaupungin kaukolämpöverkossa. Ratkaisu: Enmacin selvitystyö sisälsi potentiaalisten energianlähteiden analysoinnin tehtaan henkilökunnan kanssa. Tämän jälkeen tehtiin teknis-taloudellinen analyysi hyödyntämisen vaatimista investoinneista sekä investoinnin kannattavuudesta kaukolämpöyhtiölle.

Vuotojen hallinnan selvitys ja lastauspaikan esisuunnittelu

2 syyskuun, 2022 • Energia ja ympäristöpalvelut

Haaste: Suunnitella laitoslaajennus pohjavesialueella siten, että uusi laitos täyttää viranomaisvaatimukset kemikaalien käsittelyn ja etenkin kemikaalivuotojen hallinnan näkökulmasta. Ratkaisu: Enmac selvitti vuotojen hallinnan toteutusperiaatteet, joilla pohjavesialueen vaatima kaksoispidätys voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti laitoslaajennuksen yhteydessä. Lisäksi Enmac teki esisuunnitteluaineiston kemikaalin lastauspaikasta.