Enmac Oy
Ajankohtaista / Etusivu » Sähköistyvän liikenteen huipputuotteet syntyvät laadukkailla tuotantolaitteilla

Sähköistyvän liikenteen huipputuotteet syntyvät laadukkailla tuotantolaitteilla

”Epec Oy:n piirilevypaneelin leikkaukseen tarkoitetun laitteen toimitusprojekti oli mielenkiintoinen sen lyhyen toteutussyklin takia”, kertoo Enmacin projektipäällikkö Mika Helonsalo. ”Koska kyseessä on korkean asiakasräätälöinnin toimitusprojekti, suoritimme projektin aluksi vielä tehokkaan konseptisuunnittelun, jolla laitteelle myyntivaiheessa laadittu alustava vaatimusmäärittely päivitettiin vielä tarkemmin vastaamaan asiakkaan toimintatavoitteita”, hän jatkaa.

”Lisäksi toimitusaikaa optimoitiin rakenteellisilla valinnoilla esimerkiksi muuttamalla alustavasti valittu rungon teräsrakenne alumiiniprofiilista valmistettavaksi. Konseptisuunnittelun rinnalla teimme laitteelle riskiarvioinnin käyttäjäturvallisuuden huomioimiseksi. Riskianalyysin tulosten perusteella tehtiin lopulliset toteutusvalinnat ja parannettiin käyttöturvallisuustasoa esimerkiksi vaihtamalla valoverho avattavaksi luukuksi.”

Laitteen kriittinen toimitusaika sekä pitkät materiaali- ja komponenttitoimitusajat pyrittiin huomioimaan projektissa myyntivaiheesta alkaen. Konstruktion toteutukseen valittiin mahdollisimman paljon toimittajien varastoissa olevia materiaaliaihioita ja komponentteja. Projekti opetti varautumaan vielä paremmin koko maailmaa koskeviin komponenttien toimitusvaikeuksiin. Esimerkiksi karamoottorin toimitus uhkasi pahimmillaan viivästyä useita kuukausia, mutta tiiviillä yhteistyöllä komponenttitoimittajan kanssa karamoottorin toimituksen myöhästyminen saatiin minimoitua.

Epec Oy oli erityisen tyytyväinen Enmacin tapaan toimia haastavissakin tilanteissa avoimesti. Komponenttien toimitusvaikeuksien aiheuttamasta aikataulumuutoksesta keskusteltiin asiakkaan kanssa ja näin onnistuttiin sovittamaan viivästyksen tuomat muutokset siten, että tehtaan tuotannon aloitus ei myöhästynyt. Asiakas kertoi laitteiston koeajo- ja luovutustilaisuudessa, että Enmac erottui laadukkaasti edukseen jo tarjousvaiheessa, joka helpotti toimittajavalintaa sekä investointipäätöksen tekemistä. Epec Oy:n laatupäällikkö Eveliina Vesamäki: ”Enmacin ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen palvelu herätti hyvän luottamuksen ensimmäisistä neuvotteluista lähtien. On helppo tehdä projektityötä kumppanin kanssa avoimessa ja ongelmanratkaisutaitoisessa tiimissä.”

19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista